SZCZECIN - KATALOG STRON BRAK MODERACJI

« Strona Główna / Usługi / Organizacja imprez

  :: Dodaj stronę  

» Organizacja konferencji
W ofercie promowanej firmy Essentiel zamieszczona jest organizacja konferencji, a tak?e wszelkich podobnego rodzaju wydarze? dla przedsi?biorstw. Gwarantujemy scenariusze spotka? dopracowane w najmniejszych szczegó?ach, a tak?e atrakcyjne stawki za us?ugi. Zapraszamy.

www: http://www.essentiel.pl/

:: szczegóły | link nie działa/spam?

» Organizacja eventów
Dla osób, które chc? zaaran?owa? event na ogromn? skal? oferujemy nasze fachowe us?ugi z bran?y BTL. Wspania?a organizacja i obs?uga imprez w Poznaniu i okolicach. Mamy w ofercie catering, dekoracje (opraw? florystyczn?, balony), instalacje, systemy nag?o?nieniowe, o?wietleniowe i wizualne, konferan

www: http://www.btl-event.pl/

:: szczegóły | link nie działa/spam?

» Zorganizowane imprezy firmowe
Przedmiotem zainteresowania firmy Tarifa jest obs?uga imprez firmowych. Specjalno?ci? Tarifa jest kompleksowa organizacja imprez integracyjnych. Dzi?ki omawianej firmie mo?liwe jest korzystne zaprezentowanie si? na targach. Zespó? wyszkolonych trenerów zajmuje si? obs?ug? szkole? dla firm. Istotne m

www: http://www.tarifa.pl/

:: szczegóły | link nie działa/spam?

» ?wietne wyjazdy dla firm
?wietne biuro Logos Tour zajmuje si? organizowaniem ró?nego typu imprez. Jeste?my rzetelnym biurem turystycznym dzia?aj?cym ju? na polskim rynku od 30 lat. Za swoj? dzia?alno?? otrzymali?my sporo nagród i certyfikatów. Rekomendujemy interesuj?ce wycieczki w ró?ne miejsca na ?wiecie. Staramy si? sp

www: http://www.logostour.pl/

:: szczegóły | link nie działa/spam?

  Strona: :  1 | 2 |

Wpisów: 43832, Podkategorii: 2415

powered by v2.9.1 qlWeb.info & qlweb pro dobra strona * pomocne źródła * transportami odpadów niebezpiecznych * ulotki * rollup 150x200